Το πρόβλημα με τον Πυροσβέστη.


Στη φωτιά ενός πολυκαταστήματος ένας εθελοντής πυροσβέστης στάθηκε στο μεσαίο σκαλοπάτι της σκάλας του, ανέβηκε τρία σκαλοπάτια, αναγκάστηκε να κατέβει πέντε και τελικά ανέβηκε επτά σκαλοπάτια για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ανέβηκε τα υπόλοιπα επτά σκαλοπάτια για να μπει στο κατάστημα. Πόσα σκαλοπάτια είχε η σκάλα;
Σχετικά Άρθρα