Εσείς τι γνωρίζεται για τη βροχή;


1. Γιατί είναι απαραίτητη η βροχή;

α. Είναι πολύτιμη για τη γη, τα ζώα και φυσικά τους ανθρώπους.

β. Βοηθά στο να καθαρίζονται τα κτίρια της γης.

γ. Καθαρίζει ο ουρανός.


2. Γιατί μερικές φορές πλημμυρίζουμε;

α. Γιατί δεν έχει πολύ χώμα ο δρόμος.

β. Γιατί η ποσότητα του νερού που πέφτει είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος.

γ. Γιατί βρέχει πολύ ώρα.


3. Που γίνεται ο κύκλος του νερού;

α. Το νερό μετακινείται σε διάφορα σημεία της γης.

β. Το νερό μετακινείται από θάλασσα σε θάλασσα.

γ. Το νερό μετακινείται από τη γη στην ατμόσφαιρα και αντίστροφα.