Χαρουπόμελο


Εκπαιδευτικά προγράμματα από 4 έως 8 ετών. Διαδραστική αφήγηση παραμυθιών. Μουσικοκινητική αγωγή. Θεατρικό παιχνίδι. Εκδηλώσεις

Απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν την εκπαιδευτική διαδραστική μάθηση για την προσχολική ηλικία και την πρωτοσχολική ηλικία σύμφωνα πάντα με την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και την διασκέδαση του.

xaroupomelo2.jpg

Διαδραστική αφήγηση παραμυθιών, μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff, θεατρικό παιχνίδι, κινητικά παιχνίδια και θεματικές βαπτίσεις με δραστηριότητες φαντασίας και δημιουργικότητας. Εξερευνήσεις στη φύση με σκοπό την ανακάλυψη μέσω της διερεύνησης των παιδιών.