Σχολές Γονέων.


Οι Σχολές Γονέων άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα το 1962 με πρωτοβουλία της Μαρίας Χουρδάκη, ψυχολόγου και Επίτιμου Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης. Ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων», σωματείο αναγνωρισμένο μορφωτικό, το οποίο αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων (Federation Internationale pour l'

Education des Parents - F.I.E.P.), αναλαμβάνει την οργάνωση και τη

λειτουργία Σχολών Γονέων σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι: α) η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας, β) η προστασία της ψυχικής υγείας ανήλικων και ενήλικων ατόμων μέσα στο σύστημα της οικογένειας. Οι Σχολές Γονέων στοχεύουν κυρίως στην Πρόληψη.

O τρόπος εργασίας-συνεργασίας με τους γονείς στις Σχολές Γονέων είναι το σύστημα της εργασίας με ομάδες (groupwork) των 12-15 ατόμων. Σε ατμόσφαιρα που γίνεται σιγά-σιγά φιλική, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, ν' ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων και τελικά τις απόψεις της επιστήμης, δια μέσου του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού.

Το σύστημα εργασίας μας στις Σχολές Γονέων ονομάζεται «Εξελικτικό». Το «Εξελικτικό Σύστημα» βασίζεται στις δύο βασικές αρχές της «Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων»: α) στην ενημέρωση-πληροφόρηση του γονέα πάνω σε θέματα εξελικτικής και οικογενειακής ψυχολογίας και β) στη διαμόρφωση-διαφοροποίηση της στάσης και της συμπεριφοράς του ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη θετική εξέλιξη του παιδιού του.

Οι γονείς συμμετέχουν σε μία Σχολή Γονέων ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού τους. Έτσι έχουμε: α) Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά βρεφικής-νηπιακής-προσχολικής ηλικίας (0-6 χρονών), β) Ομάδα Σχολής Γονέων σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών), γ) Ομάδα Σχολής Γονέων προεφηβικής-εφηβικής ηλικίας (12-18 χρονών).

Οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, ή κάθε δεκαπέντε ημέρες και διαρκούν 1:30΄. Την ομάδα συντονίζει ένας ειδικός ψυχικής υγείας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο «Εξελικτικό Σύστημα» της Μ. Χουρδάκη και ο οποίος εποπτεύεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων.

Τα θέματα που συζητούνται σε μία Σχολή Γονέων προκύπτουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των γονέων και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών.

Οι Σχολές Γονέων λειτουργούν σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, όπως επίσης και με Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των εργασιών μας από το 1962 ως σήμερα υπήρξαν και είναι πάρα πολύ θετικά. Αναρίθμητες οικογένειες βρήκαν το δρόμο τους, το ίδιο εκατοντάδες έφηβοι, νέοι δεν πήραν τον αρνητικό δρόμο προς τα ναρκωτικά (τιμητική διάκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας - 1986, της Ακαδημίας Αθηνών -1997, των Φίλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - 1999, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων το 2002).

Η Επιστήμη μας, η Εκπαίδευση της οικογένειας, οι Σχολές Γονέων που

προτείνουμε συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του γονικού ρόλου. Τα αποτελέσματα των εργασιών μας είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά. Η παρέμβαση της Επιστήμης γίνεται έτσι σοβαρή, υπεύθυνη. Και οι Σχολές Γονέων καταξιώνονται μέσα από το δύσκολο έργο τους ως φορείς ποιότητας ζωής και προσπάθειας, επανατοποθέτησης του ανθρώπου στο βάθρο της αξίας του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210- 76.47.872, 6973233673.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές Γονέων σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα μας

www.sxolesgonewn.gr


Σχετικά Άρθρα