19 Μαΐου: "Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού"


Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Θεωρείται ως μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες στον εικοστό αιώνα. αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στον Πόντο από το κίνημα των Νεότουρκων το 1914-1923. Εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή περίπου 213.000-368.00 Ελλήνων του Πόντου.

Κάποιοι επιζώντες κατέφυγαν στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου στη Ρωσία, ενώ άλλοι μετακινήθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 στην Ελλάδα.


Η Γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις γενοκτονίες σε βάρος και των υπολοίπων Ελλήνων της Μικράς, αλλά και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως των Αρμενίων το 1915, αλλά και των Ασσυρίων και των Χαλδαίων.

Η Βουλή των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ποντίων και ψήφισε ομόφωνα για την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως "Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού".

Το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη «της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος».

το Δεκέμβριο 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (International Association of Genocide Scholars ή IAGS) αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων, μαζί με την γενοκτονία των Ασσυρίων,


Βιβλιογραφία

Ιστορία του ελληνικού έθνους (20 ΤΟΜΟΙ) 1961 Συλλογικό Έργο Εκδόσεις: Εκδοτική Αθηνών

Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν “Ηλίου” (1960) Εκδόσεις "ΗΛΙΟΣ"

*Γενική Εγκυκλοπαίδεια Σύγχρονων Γνώσεων ΥΔΡΙΑ – CAMBRIDGE - ΗΛΙΟΣ, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS - Εκδόσεις ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΨΙΛΟΝ (1990)